W coraz większej ilości prac naukowych z dziedziny psychologii pojawiają się wyniki badań potwierdzające hipotezy na temat...