Tlen jest pierwiastkiem, bez którego życie jest niemożliwe. Inaczej niż w przypadku pozostałych pierwiastków - niedobór tlenu...