Tu jesteś: Zdrowie na medal | ZdrowoRada.pl » Psychologia » Motywacje zewnętrzne i wewnętrzne, czyli o sztuce motywowania pracownika

Motywacje zewnętrzne i wewnętrzne, czyli o sztuce motywowania pracownika

Motywacje zewnętrzne i wewnętrzne, czyli o sztuce motywowania pracownika

Często możemy usłyszeć, że najbardziej pożądany w firmie pracownik może się pochwalić nie tylko wiedzą i doświadczeniem. Jego atutem powinno być też przekonanie o tym, że to, co robi, jest ważne, wynika bowiem z niego dążenie do tego, aby wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej.

Odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób zagwarantować mu wiedzę, nie jest trudna, pomagają w tym bowiem odpowiednie szkolenia. Gdy jednak w grę wchodzi motywacja biznesowa, sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana. Na szczęście również w tym przypadku możemy liczyć na skuteczne rozwiązanie.

 

Rodzaje motywacji pracownika

Gdy w centrum naszego zainteresowania znajduje się szkolenie z motywacji, to zwykle jest poświęcone motywacji wewnętrznej. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to wcale jedyny sposób motywowania pracownika, choć rzeczywiście, zwraca on na siebie uwagę, właśnie dlatego że charakteryzuje się dużą skutecznością.

Szkoła coachingu dzieli motywację na zewnętrzną i wewnętrzną, a kluczem do ich odróżnienia jest wiedza na temat tego, jakie czynniki skłaniają osoby zatrudnione do podejmowania konkretnych działań. Motywacja zewnętrzna wydaje się w tym kontekście znacznie mniej skomplikowana, konkretne reakcje pracownika są bowiem konsekwencją tego, co znajduje się na zewnątrz. Może być to wyższa pensja i właśnie ona jest najczęściej najskuteczniejszym motywatorem, może być to jednak również obietnica dalszego rozwoju i awansu.

Gdy w grę wchodzi motywacja zewnętrzna, pracownika do działania zachęca to, co znajduje się w jego środku. Pracownik zmotywowany w ten sposób również liczy na to, że sumienne wykonywanie jego obowiązków zapewni mu dostatnie życie. To jednak nie wizja premii motywuje go do działania. Znacznie ważniejsze jest wewnętrzne przekonanie o słuszności tego, co robi oraz jaki wpływ jego praca ma na współpracowników oraz zwierzchników. Motywacja wewnętrzna jest znacznie trudniejsza do wypracowania, promujący skuteczny coaching kurs może jednak przyczynić się do jej rozwoju.

 

Sposoby motywacji pracowników i ich konsekwencje

To, czy coaching biznesowy stosowany w firmie skoncentruje się na motywacji zewnętrznej, czy też wewnętrznej pracowników, nie jest wcale nieistotne - co może wydawać się osobom, które nie mają odpowiedniego doświadczenia w tym zakresie. Zarówno jedna, jak i druga forma motywowania pociąga za sobą określone konsekwencje, a jej skutki mogą być dalekosiężne. Oba działania wyzwalają pragnienia, choć te ostatnie różnią się między sobą.

Przemówienia motywacyjne oraz szkolenia, które dotyczą motywacji wewnętrznej, przyczyniają się do tego, że pracownik zaczyna pragnąć, aby jego działania były jeszcze lepsze. Reakcja na bodziec pozostaje na tym samym poziomie jedynie wówczas, gdy sam bodziec wzrasta, pracownik musi więc osiągać coraz lepsze wyniki, aby odczuwać zadowolenie. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja wówczas, gdy mamy do czynienia z motywacją zewnętrzną. Również ona wywołuje określone pragnienia, w tym przypadku jednak pracownik koncentruje się przede wszystkim na tym, na jaką nagrodę mógłby liczyć w sytuacji, w której jego działania byłyby pożądane. Najbardziej typową jest, oczywiście, nagroda finansowa, nie mniej istotne wydają się jednak również dodatkowe profity, takie jak: samochód lub telefon służbowy, szkolenie biznesowe albo perspektywa wycieczki dla najlepiej wywiązujących się ze swoich obowiązków. Szkolenia motywacyjne prowadzi np. mówca Jan Paweł Tomaszewski.

 

motywacja pracownika

 

Sama motywacja zewnętrzna nie jest niczym złym, przeciwnie – krótkofalowo sprawdza się naprawdę dobrze. Niestety, należy liczyć się z tym, że w dłuższej perspektywie może narazić firmę na poważne straty. Jeśli brakuje motywacji wewnętrznej, pracownicy przestają walczyć o rozwój firmy lub zadowolenie kontrahentów. Całą energię koncentrują na rywalizowaniu pomiędzy sobą, niejednokrotnie okazuje się przy tym, że rywalizacja ta wykorzystuje nieuczciwe praktyki. Mniej czujny pracodawca może być nawet zadowolony z tego rodzaju zaangażowania, osoba bardziej wrażliwa na długofalowe konsekwencje tego rodzaju działań szybko dostrzeże jednak, jak poważne pociągają one za sobą niebezpieczeństwo.

 

W poszukiwaniu złotego środka

Czy można cieszyć się z tego, że zatrudnia się pracowników, dla których liczy się jedynie motywacja wewnętrzna? Żyjemy w świecie, w którym kwestie materialne mają ogromne znaczenie, wydaje się więc, że nie jest to możliwe.

Obecnie dąży się więc do złotego środka. Pracownik powinien liczyć na gratyfikacje zewnętrzne, a firma musi starać się zapewniać mu je. Z drugiej strony jednak nie mniej ważna jest wewnętrzna potrzeba, aby wywiązywać się z powierzonych nam obowiązków jak najlepiej nie tylko dla zatrudniającego, ale przede wszystkim dla siebie. Nie powinno więc zaskakiwać to, że zdecydowana większość szkoleń z zakresu motywowania pracowników koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu sposobów na realizację tak zdefiniowanego celu. Jest to najlepsze nie tylko dla pracownika, ale i dla firmy, która go zatrudnia.


TAGI: , , ,