Tu jesteś: Zdrowie na medal | ZdrowoRada.pl » Psychologia » Psycholog w firmie potrzebny od zaraz

Psycholog w firmie potrzebny od zaraz

Psycholog w firmie potrzebny od zaraz

Polacy coraz częściej chodzą do psychologów, terapeutów i coachów. W przeciągu ostatnich 20 lat zainteresowanie zdrowiem psychicznym wzrosło dwukrotnie. Coraz częściej ludzie zdają sobie sprawę, że psychika jest tak samo ważna jak sprawność fizyczna.

Potrafią mówić o problemach i szukają pomocy, doświadczając trudnych chwil w życiu. Systematycznie wzrasta również zainteresowanie zatrudnianiem psychologów w mniejszych i większych firmach, a także w korporacjach. Czym podyktowany jest ten trend?

Głównymi przyczynami wzrostu tendencji do zatrudniania psychologa/coacha w firmie jest wysoki poziom wymagań w miejscu pracy oraz trudności w sprostaniu tym wymaganiom przez pracowników. To wpływa na pojawianie się stresu, zniechęcenia czy zwiększenie prawdopodobieństwa wypalenia zawodowego pracowników. Wzrost konkurencyjności na rynku pracy dodatkowo przyczynia się do nasilania się obaw pracowników przed utratą swojego stanowiska. Osoby zatrudnione w firmie często zmagają się również z brakiem wsparcia społecznego w miejscu pracy. Nie tylko wysokie wymagania, ale też zbyt niskie (względem umiejętności danego pracownika), mogą powodować spadek produktywności.

Z przeprowadzonych w poprzednim roku badań na ponad 2900 norweskich menedżerach wynika, że rozwijanie dobrych relacji z pracownikami jest jednym z najlepszych sposobów na zapobieganie stresowi występującemu w miejscu pracy. Profesorowie Astrid M. Richardsen i Stig Berge Matthiesen, autorzy tego badania, wskazują, że zaufanie, jakim szefowie obdarzają swoich pracowników, przekłada się na większą ilość oddelegowanych zadań, co wpływa znacząco na spadek presji w pracy. Niestety, jeśli chodzi o umiejętności zarządzania ludźmi przez polskich menedżerów, sprawy nie wyglądają zbyt dobrze. Badania przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte pokazują, że o ile mocną stroną polskiej kadry kierowniczej są zdolności przywódcze, o tyle słabo wypadają umiejętności związane z budowaniem dobrych relacji między pracownikami, jak i z ich motywowaniem oraz angażowaniem w pracę.

Jasne zatem staje się, że wzrasta potrzeba zatrudniania coacha/psychologa w firmie. Psycholog analizuje relacje między pracownikami a ich pracą. Dzięki temu jest w stanie zwrócić uwagę na słabe strony pracowników, które wymagają poprawy oraz wzmocnić posiadane już przez nich kompetencje i umiejętności. Taka osoba jest również pomocna w nauce radzenia sobie ze stresem (zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników). Dzięki temu podnosi się wydajność pracy. Jest w stanie interweniować w trudnych bądź kryzysowych sytuacjach, nie dopuszczając do eskalacji negatywnych emocji i powstawania kolejnych problemów w następstwie nierozwiązanych konfliktów.

Te wszystkie działania zmniejszają rotację pracowników, obniżają liczbę podejmowanych niewłaściwych decyzji i błędów w pracy, zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób zawodowych, wypadków w pracy, wypalenia zawodowego czy mobbingu. Poprawiają za to organizację pracy, zwiększają satysfakcję pracowników (sprzyjając ich rozwojowi) oraz wpływają pozytywnie na budowanie dobrych relacji pomiędzy pracownikami jak i kadrą zarządzającą, zwiększając wydajność zespołu.

Oczywiście nie tylko udane życie zawodowe danego pracownika przekłada się na wzrost jego wydajności, efektywności i kreatywności. Jak zauważa psycholożka i coach Monika Goworek, niezwykle istotne jest to, czy dana osoba ma satysfakcjonujące życie osobiste. Nieoceniona staję się zatem praca psychologa jako lifecoacha w tym zakresie. Zapomina się często, że zwykły pracownik czy menedżer, po skończonej pracy, wraca do domu i „zakłada kapcie”, a bizneswoman, która w firmie prezentuje się w garsonce i wysokich obcasach, po pracy „uwielbia biegać boso po trawie”. Nie tylko wynagrodzenie i sukcesy firmy motywują pracowników do pracy. Już w 1957 psycholog Frederick Herzberg, opracowując swoją dwuczynnikową teorię, zwrócił uwagę, że jednym z czynników motywujących pracownika do pracy jest właśnie życie osobiste.

Monika Goworek wskazuje, że jest jeszcze jeden problem, bagatelizowany przez pracodawców, a wpływający na wzrost lub spadek motywacji do pracy. Otóż istnieje przekonanie, że aby usprawnić działanie firmy i zbudować ducha zespołu, wysyła się pracowników na wyjazdy integracyjne lub liczne szkolenia. Niestety zapomina się przy tym, że często odbywa się to kosztem życia rodzinnego tych osób czy też czasu, jaki mogłyby przeznaczyć na odpoczynek i regeneracje sił. Polityka firmy, polegająca na bardzo dużym angażowaniu pracownika w działania związane z miejscem pracy, w dłuższej perspektywie nie jest opłacalna. Pracownik traci bowiem w takiej sytuacji ważne obszary wsparcia i motywacji w swoim życiu (takie jak rodzina, przyjaciele, znajomi czy własne pasje i zainteresowania). Dlatego często trudno jest mu zebrać siły na podejmowanie kolejnych wyzwań w pracy. Z doświadczeń Moniki Goworek wynika, że warto jest też przeprowadzić warsztaty nie tylko dla samych pracowników, ale również dla ich partnerów czy osób im bliskich. Może to bardzo pozytywnie wpłynąć na proces integracji zespołu i wzrost motywacji do pracy.

W związku z tym, że warunki pracy oraz sytuacja na rynku podlegają nieustannym przemianom, obserwowana tendencja do zatrudniania psychologa w firmie będzie prawdopodobnie wzrastać.


Artykuł opracowany przez zawodowego psychologa i specjalistę od coachingu Monikę Goworek. Więcej informacji o autorze znajdziecie tu: dobraperspektywa.pl


TAGI: , , , , ,