Tu jesteś: Zdrowie na medal | ZdrowoRada.pl » Psychologia » Zagrożenia komputerowe i telewizyjne

Zagrożenia komputerowe i telewizyjne

Zagrożenia komputerowe i telewizyjne

W coraz większej ilości prac naukowych z dziedziny psychologii pojawiają się wyniki badań potwierdzające hipotezy na temat negatywnego wpływu gier komputerowych i telewizji na psychikę dzieci i dorosłych. Poniżej prezentujemy syntezę wyników wielu badań i rozpraw poświęconych temu zjawisku.

Zagrożenia powodowane przez telewizję

Ze względu na to, iż telewizja jest medium starszym od komputera, to właśnie od niej wypada zacząć rozważania na temat zagrożeń psychicznych, jakie powodują rzeczone media. Nikt nie twierdzi, że sporadyczne oglądanie telewizji, w celu zyskania odrobiny rozrywki lub też poznania najnowszych informacji, jest od razu zachowaniem patologicznym. Wszak telewizję wymyślono przecież po to, aby uprzyjemniała i ułatwiała nam życie. Problem pojawia się natomiast wtedy, gdy telewizor zaczynamy włączać coraz częściej lub gdy staje się on nieodłączną częścią naszego życia. Z sytuacją patologiczną mamy do czynienia także wtedy, gdy nawet nie przesiadujemy przed telewizorem całe dnie, ale nie traktujemy z dystansem tego, co w nim widzimy. W tym przypadku, to nie ilość tego, co oglądamy, a jakość i przekaz materiału ma na nas większy wpływ.

Jeśli mowa o nadmiernym oglądaniu telewizji i trwonieniu na to znacznej ilości godzin w ciągu dnia, naukowcy udowadniają, że takie działanie może powodować swoiste „wyobcowanie się” z prawdziwego i, przede wszystkim, swojego życia. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku osób, które nie są zbyt zadowolone z przebiegu własnej egzystencji i, z pomocą telewizji, fundują sobie ucieczkę w inny, lepszy świat, gdzie nie muszą myśleć o swoich niepowodzeniach, problemach, lękach i przyszłości. Ten swoisty eskapizm jest popularny zwłaszcza obecnie, gdy telewizje produkują coraz większą ilość seriali, często nawet bardzo dobrych pod względem technicznym, w które współczesny człowiek chętnie ucieka.

Poza tym, telewizja ma poważną siłę oddziaływania na to, jak człowiek postrzega świat i jakie zachowania wprowadza w życie. Wszystko dzięki wrodzonej ufności człowieka. Medium jakim jest telewizja kreuje świat, którego tak naprawdę nie ma, ale człowiek wierzy w to, że jest. Paradoks telewizji i jej oddziaływania polega na tym, że nawet jeśli oglądamy ją sporadycznie, ale ślepo wierzymy w pokazywaną w niej, wykreowaną przez ludzi rzeczywistość, możemy popaść w różnego rodzaju iluzje. W telewizji pokazuje się bowiem rzeczywistość, która początkowo nie występuje w społeczeństwie. Jeśli jednak rzeczywistość ta, a także obowiązujące w niej postawy i zachowania, będzie utrwalana w świadomości oglądających ją ludzi przez dłuższy czas, będą oni starać się wprowadzać ją do swojej rzeczywistości, gdyż uznają ją za normę.

Szczególnie negatywny wpływ telewizja ma jednak na najmłodszych. Wszystko przez ich chłonną i podatną na kształtowanie, młodą psychikę. Według psychologów, szczególnie niebezpieczne dla młodych umysłów są reklamy telewizyjne, które rozwijają w człowieku konsumpcjonizm i egoizm, oraz treści o zabarwieniu seksualnym, które przedwcześnie rozbudzają pociąg seksualny u najmłodszych, z którym nie umieją sobie jeszcze radzić oraz pozbawiają młodych ludzi wrażliwości potrzebnej w budowaniu trwałych relacji międzyludzkich.


 

Zagrożenia powodowane przez komputer

Komputer, choć jest niewątpliwe wynalazkiem, który w dzisiejszych czasach znacząco poprawia komfort życia, niesie również za sobą wiele niebezpieczeństw dla ludzkiej psychiki.

Jedno z nich bezsprzecznie związane jest z grami komputerowymi. Zbyt długa ilość czasu poświęcana na gry lub nawet wybieranie gier o nieodpowiednich treściach nie pozostaje bez wpływu na psychikę zarówno dzieci, jaki i dorosłych – o czym mówi się rzadziej. Gry komputerowe, podobnie, jak nadmierne oglądanie telewizji, mogą powodować wyobcowanie z realnego świata oraz ucieczkę od własnych problemów. Szczególne niebezpieczeństwo w tej materii niosą ze sobą gry, które symulują prawdziwe życie. Podczas nadmiernego grania, u osoby grającej może wtedy występować swoista substytucja i spełnianie się życiowe w wykreowanym przez twórców gry świecie. Niebezpieczne są również gry nasycone przemocą i pornografią. Te pierwsze powodują wzrost agresji u osób w nie grające, te drugie natomiast pozbawiają maniakalnych graczy wrażliwości i otwartości na takie wartości, jak opieka nad drugą osobą czy chociażby dostrzeganie jej piękna wewnętrznego, wyostrzają natomiast skupianie się jedynie na walorach fizycznych osoby oraz rozbudzają popęd seksualny. Gry komputerowe bardziej oddziałują na psychikę i uzależniają łatwiej niż telewizja. Dlaczego? Według psychologów powodem takiej sytuacji jest fakt, iż telewizję jedynie biernie oglądamy, natomiast granie w gry komputerowe wymaga od nas czynnego uczestnictwa w dziejących się na monitorze komputera wydarzeniach, co silniej angażuje emocjonalnie gracza.


Katarzyna Rydz


TAGI: , , , ,